Mediation

Wat is mediation:

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling.
Betrokken partijen worden in staat gesteld zelf te onderhandelen en uit een impasse te komen onder leiding van een neutrale deskundige mediator. langdurige procedures en hoge kosten worden voorkomen. Partijen gaan zelf op zoek naar een mogelijke oplossing welke worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan of convenant.
Hetgeen partijen bind in het nakomen van de gemaakte afspraken.

Mediation is snel inzetbaar. Zo kunnen negatieve effecten en verstoorde verhoudingen snel en positief worden omgebogen.
En worden partijen in staat gesteld open transparant en constructief te werken aan een oplossing. Animus werkt met geregistreerde MFN mediators.

 

Aanbod:

 • Familie mediation
 • Echtscheiding mediation
 • Ouderschapsplannen
 • Communicatie
 • Ouder-kind contact herstel
 • Mediation in strafzaken
 • Arbeids mediation
 • Buurt- en burenconflicten

In drie tot zes bijeenkomsten de gemaakte afspraken vastleggen in een ondertekende vaststellingsovereenkomst, convenant of ouderschapsplan.


Waarom mediation:

Mediation is erop gericht alle belangen op tafel te krijgen.
Er is geen tussenpersoon, partijen gaan zelf onderhandelen. Hierdoor ontstaat een betere communicatie waardoor er constructief in plaats van destructief gehandeld kan worden.
De tijdsduur van mediation is korter dan de gang naar de rechter en daarnaast scheelt het enorm in de bijkomende kosten. Tijdens de mediation ga je in gesprek. De emoties kunnen hoog oplopen. Het rendement is des te hoger. Het is prettig dat je na het slagen van de mediation weer samen in gesprek bent. Wat de uitslag ook is, partijen hebben dit onder leiding van een professionele mediator tot stand gebracht.

De voordelen op een rij:

 • Mediation is snel en informeel
 • Partijen hebben een actieve rol
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen
 • Partijen worden niet onnodig beschadigd
 • Het vind plaats onder deskundige begeleiding
 • Het bespaart kosten

 
De duur van mediation:

De duur van de mediation is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het geschil.
De sessies duren 1.5 tot 2 uur en er zijn gemiddeld 4-6 sessies nodig. De kosten, die berekend zijn op een uurtarief, worden meestal door partijen gedeeld.
Kosten van evt. externe adviseurs en/of huur van een gespreksruimte vallen buiten het uurtarief van de mediator.